Ledig stilling Helle menighet -menighetspedagog


2.gangs utlysning

Helle menighet søker etter menighetspedagog i 15% fast stilling

 

2.gangs utlysning

Vi søker etter menighetspedagog i Helle menighet,

15% fast stilling.

Kragerø kirkelige fellesråd søker menighetspedagog i 15% fast stilling, med tiltredelse så snart som mulig.  Arbeidssted er Helle kirke, som er en arbeidskirke fra 1994.

Arbeidsoppgaver

Planlegge, koordinere og gjennomføre trosopplæringstiltak for aldersgruppen 0-18 år, i tråd med trosopplæringsplaner, og i samarbeid med stab og frivillige medarbeidere.

Kvalifikasjoner

Det er ønskelig at du har pedagogisk- og kristendomsfaglig utdanning eller tilsvarende.

Du har gjerne erfaring fra kristent barne- og ungdomsarbeid.

Personlige egenskaper

Du liker å se, lytte, samtale og formidle til barn og unge.

Du har god evne til å motivere, inspirere og koordinere frivillige medarbeidere.

Du har evne til å jobbe strukturert, selvstendig og i samarbeid med ansatte og frivillige.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

Å jobbe i en menighet med et godt barnearbeid.

Utfordrende arbeidsoppgaver og engasjerte medarbeidere og frivillige.

En variert og utfordrende jobb med muligheter til å påvirke egen arbeidssituasjon.

Fleksibel arbeidstid med noe kvelds- og helgearbeid.

Lønn og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende regulativ og tariffavtale.

Den som tilsettes må framlegge tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest) og

jobbe etter Den norske kirkes retningslinjer.

Du må være medlem av Den norske kirke.

Spørsmål kan rettes til sogneprest Harald Gulstad, tlf: 99 72 40 54 eller

Anne-Mette Bamle, tlf: 35 98 63 64 / 91 81 01 48

 

Søknad med CV, kopi av vitnemål, attester og referanser sendes:

Kragerø kirkelige fellesråd

v/ kirkeverge Anne -Mette Bamle

Postboks 128,

3791 KRAGERØ

anne-mette.bamle@kragero.kommune.no                                                                                                   

Søknadsfrist: 10.11.21

 

Tilbake