Lys våken 2023!


Lys våken er for 11-åringer, et helgearrangement med overnatting i kirken. 

 

Temaet er at Gud ser alle og også vi må være våkne for egne og andres behov. Dette får vi inn gjennom leker, dans, sang, bålkos med fortelling og mat, hobbyaktiviteter og gudstjeneste hvor deltakerne får gjøre enkle oppgaver. Påmelding nå til menighetspedagogen, Heidi Annett Wächter, 91388466. For Skåtøy og Kragerø er påmeldingsfristen 1. nov. og Lys våken er 11.-12.11. For Sannidal og Helle er påmeldingsfristen 24.11. arrangementet går av stabelen 2.-3.12.

Tilbake