Skåtøy kirkegård


Skåtøy kirkegård 

 

Skåtøy kirkegård ble innviet i 1850. I 1912 ble den utvidet. Kirkegården ligger ved Skåtøy kirke. Det er mange ledige graver på Skåtøy kirkegård, det henger sammen med at i tidligere tider var arealet til Skåtøy sokn mye større enn det er i dag.
Alle gravene er regulert til kistegraver, men det er anledning til å sette ned urner i kistegravene.

Tilbake