Kragerø kirkelige fellesråd er gravplassforvalter for alle innbyggerne i Kragerø kommune.

Fellesrådet har ansvar for at gravplassene i kommunen forvaltes og driftes i samsvar med lover og forskrifter. Som ansvarlig gravplassmyndighet yter vi tjenester til hele kommunens befolkning, uavhengig av tro, livssyn og kulturell bakgrunn.