Gravminne, feste av grav og sletting av grav


 

Feste av grav

Den som er ansvarlig for en grav, kalles fester. Det er som regel en av avdødes nærmeste pårørende som er fester.
Fester har rett til å bestemme hvem som kan gravlegges i graven og hvilken tekst og gravstein som skal settes opp. Fester har også plikt til å holde graven i hevd. Det innebærer at visne blomster og kranser fjernes, at plantefelt vedlikeholdes og at gravminnet er sikret så det ikke kan velte.

Festefornyelsesperioden er 10 år. Perioden kan være kortere etter avtale.

Sletting av grav

Dersom fester ønsker å slette en grav, må det gis skriftlig beskjed til gravplassforvaltningen. Gravminnet er festers eiendom, og fester kan hente det etter avtale med gravplassforvaltningen. Dersom gravminnet ikke blir hentet av fester vil ansatte på kirkegården fjerne det. Hvis ansatte på kirkegården fjerner gravminnet vil det bli oppbevart på kirkegården i seks måneder, deretter blir det destruert.

Gravminne

Gravminne, eller gravstein, kan settes opp tre måneder etter gravferden. Materialer og utseende på gravminnet må følge bestemmelser i Forskrift om gravplassvedtekter, Kragerø kommune, Gravplassloven og Gravplassforskriften.
På det anonyme gravfeltet på Kragerø kirkegård er det et felles minnesmerke.

Tilbake