Menighetene våre


Sannidal menighet

Adresse: Gamle Sørlandske 23, 3766 Sannidal  - se kart
Telefon: 90 73 31 56

Kontortid: kl. 10.00 - 14.00
Epost:
menighetskontor@kragerokirkene.no

 

Staben

 

 

Besøk nettside

 

Levangsheia menighet

Adresse: Støleveien 3, 3788 Stabbestad - se kart
Telefon:
 90 73 31 56 / 90 74 28 26
Kontortid: kl. 10.00-14.00
Epost:
postmaster@kragerokirkene.no

 

Staben

 

 

Besøk nettside

 

Skåtøy menighet

Adresse: Kirkegata 1, 3770 Kragerø - se kart
Telefon: 90 73 31 56 / 90 74 28 26

Kontortid: kl. 10.00-14.00
Epost:
postmaster@kragerokirkene.no

 

Staben

 

 

Besøk nettside

 

Kragerø menighet

Adresse: Kirkegata 1, 3770 Kragerø - se kart
Telefon: 90 73 31 56 / 90 74 28 26

Kontortid: kl. 10.00-14.00
Epost:
postmaster@kragerokirkene.no

 

Staben

 

 

Besøk nettside

 

Helle menighet

Adresse: Rådyrveien 3790 Helle - se kart
Telefon: 90 73 31 56 / 90 74 28 26
Kontortid: kl. 10.00-14.00
Epost:
postmaster@kragerokirkene.no

 

Staben

 

 

Besøk nettside