Menighetene våre


Sannidal menighet

Adresse: Gamle Sørlandske 23, 3766 Sannidal  - se kart
Telefon: 
35 99 21 97
Kontortid: kl. 08.00 - 15.00
Epost:
menighetskontor@kragerokirkene.no

 

Staben

 

 

Besøk siden

 

Levangsheia menighet

Adresse: Støle, 3788 Stabbestad - se kart
Telefon:
35 98 63 61 / 35 98 63 64
Kontortid: kl. 08.00 - 15.00
Epost:
postmaster@kragerokirkene.no

 

Staben

 

 

Besøk siden

 

Skåtøy menighet

Adresse: Kirkegata 1, 3770 Kragerø - se kart
Telefon: 
35 98 63 61 / 35 98 63 64
Kontortid: kl. 08.00 - 15.00
Epost:
postmaster@kragerokirkene.no

 

Staben

 

 

Besøk siden

 

Kragerø menighet

Adresse: Kirkegata 1, 3770 Kragerø - se kart
Telefon: 
35 98 63 61 / 35 98 63 64
Kontortid: kl. 08.00 - 15.00
Epost:
postmaster@kragerokirkene.no

 

Staben

 

 

Besøk siden

 

Helle menighet

Adresse: Rådyrveien 3790, Helle - se kart
Telefon: 35 98 63 61 / 35 98 63 64
Kontortid: kl. 08.00 - 15.00
Epost:
postmaster@kragerokirkene.no

 

Staben

 

 

Besøk siden