Kontaktinformasjon


Kragerø kirkelige fellesråd

Adresse: Ytre Strandvei 15, 3770 Kragerø - se kart
Telefon: 90 72 67 24 / 90 74 28 26

Kontortid: kl. 10.00-14.00
Epost:
postmaster@kragerokirkene.no

Kirkeverge

Anne-Mette Bamle

90 74 28 26

91810148

Send e-post

Kantor - Sannidal og Helle

Robert Czyz

99271514

Prost - Bamble prosti

Trond Engnes

41453591

Send e-post

Sokneprest - Helle og Levangsheia

Harald Saanum Gulstad

99724054

Send e-post

Konsulent/prostesekretær

Bertha Gautefall Hiis

90 72 67 24

40477336

Send e-post

Kirketjener - Levangsheia

Trond Arild Johannessen

90778967

Kirketjener og kirkegårdsarbeider - Kragerø

Brynjulf Johansen

95111400

Send e-post

Kirketjener og kirkegårdsarbeider - Sannidal

Svein Jonny Blankenberg Larsen

47303127

Send e-post

Korleder - Helle

Sharlene Lia

45844685

Send e-post

Kantor - Levangsheia og Skåtøy

Jorunn Myre

90877081

Send e-post

Kantor - Kragerø

Gerda Otterstein

94186709

Send e-post

Kirkegårdsarbeider-kirketjener Kragerø

Martin Pepdonovic

97918536

Send e-post

Menighetssekretær - for alle 5 sokn i kommunen
Klokker - Sannidal

Kari Skarvang

41633056

Send e-post

Sokneprest - Sannidal

Sigridur Thordardottir

45787278

Send e-post

Diakonal menighetsarbeider

Monica Green Wirkola

95069950

Send e-post

Sokneprest - Kragerø og Skåtøy

Pål Wirkola

48218313

Send e-post

Menighetspedagog

Heidi Annett Wächter

91388466

Send e-post

Kirketjener og kirkegårdsarbeider - Skåtøy, Ospevika og øyene

Per Oddvar Ødegaard

48032342

Send e-post