Veiledning ved dødsfall


 

De nærmeste pårørende må i løpet av kort tid etter dødsfallet ta mange valg, blant annet om seremonien, gravferdsform og hvor gravlegging skal finne sted. Vi gir informasjon og veiledning i forbindelse med det praktiske og administrative knyttet til seremonirom, gravferd/bisettelse og grav. Det er vanligvis et begravelsesbyrå som tar seg av det praktiske i forbindelse med seremonien. Den som sørger for gravferden/bisettelsen, kan også ta hånd om hele eller deler av seremonien selv. På disse sidene finnes mer informasjon om gravferd/bisettelse i Kragerø kommune.

Ansvarlig for gravferden/bisettelsen

Gravplassloven og Gravplassforskriften regulerer hvem som er juridisk ansvarlig for gravferden/bisettelsen og stiller krav og betingelser knyttet til gravferd/bisettelse. For mer informasjon om lover og regler knyttet til gravferden/bisettelsen anbefaler vi deg å ta kontakt med oss i gravplassforvaltningen eller med et begravelsesbyrå.

Dersom det ikke foreligger noen spesiell erklæring fra avdøde, har avdødes etterlatte over 18 år i følgende rekkefølge rett til å sørge for gravferden/bisettelsen: ektefelle, barn, foreldre, barnebarn, besteforeldre, søsken, søskens barn og foreldres søsken. Dersom avdøde og partner levde i et ekteskapsliknende samboerskap da dødsfallet fant sted, kan gjenlevende partner ha samme rettighet som en gjenlevende ektefelle.
Etterlatte kan gi avkall på retten til å sørge for gravferden/bisettelsen, og retten går da videre til den neste i rekken av etterlatte.
Ved uenighet om hvem som skal sørge for gravferden/bisettelsen, treffes nødvendig avgjørelse av kommunen. Avgjørelsen kan ikke påklages.

Frister for gravlegging og kremasjon
Avdøde skal være gravlagt eller kremert innen ti virkedager fra dødsdato. Askeurne må settes ned innen seks måneder etter dødsdato.

Tilbake