Gravplasser


Kragerø kirkelige fellesråd er gravplassforvalter for alle innbyggerne i Kragerø kommune.

Fellesrådet har ansvar for at gravplassene i kommunen forvaltes og driftes i samsvar med lover og forskrifter. Som ansvarlig gravplassmyndighet yter vi tjenester til hele kommunens befolkning, uavhengig av tro, livssyn og kulturell bakgrunn.


HØRING - gravplassvedtekter Kragerø kommune

Les høringsinformasjon her

Les mer

Bråten kirkegård

Bråten kirkegård ligger på Kalstad, avkjøring fra Bråteveien.

Les mer

Sannidal kirkegård

Sannidal kirkegård 

Les mer

Langøy kirkegård

Langøy kirkegård 

Les mer

Ospevika kirkegård

Ospevika kirkegård

Les mer

Kragerø kirkegård

Kragerø kirkegård på Kalstad

Les mer

Jomfruland kirkegård

Jomfruland kirkegård ligger i hjertet av eikeskogen på øya og ble opprettet i år 2000. Da hadde Velforeningen i mange år jobbet for å få de...

Les mer

Skåtøy kirkegård

Skåtøy kirkegård 

Les mer