Langøy kirkegård


Langøy kirkegård 

 

Langøy kirkegård ligger på Langøy. Kirkegården ble anlagt i 1805 av Peder Anker, som da eide Bærums Jernverk og gruvene på Langøy. Klokketårn med klokke ble oppført i 1807. Kragerø kirkelige fellesråd overtok driften av kirkegården i 1992. Alle gravene er regulert til kistegraver, men det er anledning til å sette ned urner i kistegravene.

Tilbake