Prisliste


Prisliste

 

Prisliste graving og lukking av grav, samt leie av kapell i Kragerø kommune

Gjeldende fra 1.1.20 jf. vedtak i Kragerø kirkelige fellesråd 27.11.19

Kommunestyret i Kragerø 12.2.19 sak 14/19

 

Pris pr. 1.1.24

1. Leie av gravkapell for avdød som var bosatt utenfor kommunen, kr. 2.230,-

    Leie gravkapell inkl. organist, kr. 3.710,-

2. Graving og lukking av kistegrav for avdød som var bosatt utenfor kommunen, kr. 2.970,-

    Festeavgift betales fra begravelsedagen, f.t. kr. 2.750,- for 10 år.

3. Nedsetting av urne for avdød som var bosatt utenfor kommunen, kr. 620,-

4. Timepris kirkegårdsarbeid, kr. 620,-

 

Prisene justeres årlig.

 

 

 

 

 

 

Tilbake