Trosopplæringstiltak i Kragerøkirkene


Trosopplæring i Kragerøkirkene

 

Hovedmål for trosopplæringen

Trosopplæringsplanen skal være et styringsverktøy for den enkelte menighet og bidra til å bevisstgjøre menigheten på sitt ansvar for å tilby og gi barn og unge en systematisk og sammenhengende trosopplæring. Trosopplæringens mål skal være å vekke og styrke den kristne tro, skape tilhørighet til den lokale menighet, gi hjelp til kristen livstolkning og livsmestring, og utfordre til engasjement og deltakelse i kirke og samfunnsliv. Gjennom trosopplæringsplanen erkjenner vi et særskilt ansvar for alle våre døpte medlemmer i alderen 0-18 år, men vårt arbeid er også åpent og skal være tilgjengelig for alle barn og unge som ønsker å være med.

 

Trosopplæringsplan - Kragerø menighet 

Trosopplæringsplan - Sannidal menighet 

 

 

 

Tilbake