Kragerø menighetsråd


Kragerø menighetsråd

 

Leder
Olav Andreas Drevland
Tangeheia 5, 3770 Kragerø
988 37 224
olavdrevland@yahoo.no

Nestleder 
Solveig Kivle
Smedsbuktveien 27, 3770 Kragerø

952 03 344
solveig@kragero.frivilligsentral.no

        

Medlem. Representant i Kragerø Kirkelige Fellesråd.
Atle Olav Ljåstad
Ytre Strandvei 34, 3770 Kragerø

920 34 470
aoljastad@gmail.com
                 

Vararepresentant i Kragerø Kirkelige Fellesråd.
Tore Trondsen
Storkollveien 11, 3770 Kragerø

467 87694
toretrondsen@getmail.no        

Medlem
Tonje Knutsen
Fjellmannsveien 1, 3770 Kragerø

913 37 678
tonjeknutsen82@gmail.com

Medlem.
Torgeir Dahl
Skriverheia 9, 3770 Kragerø

417 59 919                             

Medlem
Bernt Andreas Grøgaard
Thomesheiveien 9A, 3770 Kragerø

479 02690
berntandreasg@hotmail.com

Medlem
Lilljan Øvergård Kjærra
Bekkedalsveien 31B, 3770 Kragerø

907 21 323
steinar.kjaerra@kebas.no                          

Fast medlem
Sokneprest Harald Magnus Monsen
Sanden 20, 3264 Larvik

900 76 544
harald.monsen@kragero.kommune.no                                           

Varamedlem
Inger Naper
Edvard Munchsvei 13, 3770 Kragerø

917 10 815
inger@naper-as.no

Tilbake