Kragerø menighetsråd


Kragerø menighetsråd

 

Leder
Olav Andreas Drevland, Tangeheia 5, 3770 Kragerø
988 37 224
olavdrevland@yahoo.no

Nestleder 
Solveig Kivle, Smedsbuktveien 27, 3770 Kragerø
952 03344
solveig@kragero.frivilligsentral.no      

Medlem. Representant i Kragerø Kirkelige Fellesråd.
Atle Olav Ljåstad, Ytre Strandvei 34, 3770 Kragerø
920 34470
aoljastad@gmail.com                 

Vararepresentant i Kragerø Kirkelige Fellesråd.
Tore Trondsen, Storkollveien 11, 3770 Kragerø
467 87694
toretrondsen@getmail.no        

Medlem
Tonje Knutsen, Fjellmannsveien 1, 3770 Kragerø
913 37 678
tonjeknutsen82@gmail.com

Medlem.
Torgeir Dahl, Skriverheia 9, 3770 Kragerø
417 59 919                             

Medlem
Bernt Andreas Grøgaard, Thomesheiveien 9A, 3770 Kragerø
479 02690
berntandreasg@hotmail.com

Medlem
Lilljan Øvergård Kjærra, Bekkedalsveien 31B, 3770 Kragerø
907 21 323
steinar.kjaerra@kebas.no                          

Fast medlem
Sokneprest Harald Magnus Monsen,Sanden 20, 3264 Larvik
900 76 544
harald.monsen@kragero.kommune.no                                           

Varamedlem
Inger Naper, Edvard Munchsvei 13, 3770 Kragerø
917 10 815
inger@naper-as.no

Tilbake