Menighetsrådet Skåtøy


 

Leder

Terje Tolner Stenklevveien 5, 3780 Skåtøy

928 92 735

stenklevnor@gmail.com

 

Nestleder og økonomiansvarlig

Eli Bråtømyr Dippner

Skåtøyveien 183E, 3780 Skåtøy
950 720 95 - 35 99 12 06
eli@dippner.com

 

Representant i Kragerø Kirkelige Fellesråd.

Grethe Ellegård Olsen

Gamle Kragerøvei 80A, 3770 Kragerø

901 62 941

grethe.e.o@hotmail.com

 

Sekretær og vararepresentant i Kragerø Kirkelige Fellesråd

Per Christian Jenssen

Løkkebakken 14B, 3770 Kragerø
905 40 524

pc.jens@hotmail.com

 

Fast medlem

Sokneprest Harald Saanum Gulstad

Ekorntoppen 38, 3790 Helle

997 24 054

harald.gulstad@kragero.kommune.no

 

 

Varamedlemmer

Randi Marie Roer

Kirkesundveien 52, 3780 Skåtøy

996 97 449

randi.marie.roer@gmail.com

Arnfinn Jensen

Stoppedalveien 13, 3780 Skåtøy
905 84 852

arnfj@online.no

Jon Arvid Thorsen

Krikkenveien 41, 3780 Skåtøy

411 62 009

joartho@online.no

 

 

 

Tilbake