Skåtøy menighetsråd


 

Leder
Terje Tolner, Stenklevveien 5, 3780 Skåtøy
928 92735  - stenklevnor@gmail.com

Nestleder og økonomiansvarlig
Eli Bråtømyr Dippner, Skåtøyveien 183E, 3780 Skåtøy
950 720 95 - 35 99 12 06 - eli@dippner.com

Representant i Kragerø Kirkelige Fellesråd.
Grethe Ellegård Olsen,Gamle Kragerøvei 80A, 3770 Kragerø
901 62 941  - grethe.e.o@hotmail.com

Sekretær og vararepresentant i Kragerø Kirkelige Fellesråd
Per Christian Jenssen, Løkkebakken 14B, 3770 Kragerø
905 40524 -  pc.jens@hotmail.com

Fast medlem
Sokneprest Pål Wirkola
, Furulundveien 2, 3790 Helle
482 18313  -  pal.wirkola@kragero.kommune.no

Varamedlemmer
Randi Marie Roer, Kirkesundveien 52, 3780 Skåtøy
996 97449  -  randi.marie.roer@gmail.com

Arnfinn Jensen, Stoppedalveien 13, 3780 Skåtøy
905 84852  - arnfj@online.no

Jonn Arvid Thorsen, Krikkenveien 41, 3780 Skåtøy
411 62 009  -  joartho@online.no

 

 

 

Tilbake