Skåtøy menighetsråd


 

Leder
Drude Heidi Halvorsen Nygaard
918 17200 - drudenygaard@gmail.com 

Nestleder og representant i Kragerø kirkelige fellesråd
Grethe Ellegård Olsen

901 62 941  - grethe.e.o@hotmail.com

Økonomikontakt
Anette Walle Sivertsen
906 53489 - anette.sivertsen@vtfk.no 

Vararepresentant i Kragerø kirkelige fellesråd
Randi Marie Roer

996 97449  -  randi.marie.roer@gmail.com

Fast medlem
Sokneprest Pål Wirkola
, Furulundveien 2, 3790 Helle
482 18313  -  pal.wirkola@kragero.kommune.no

Varamedlemmer

May Elin Gundersen
988 59857 - mayelingundersen1946@gmail.com 

Sekretær
Elin Strøm Larsen

907 51011 - teatimeyippie@gmail.com 

Jonn Arvid Thorsen
411 62 009  -  joartho@online.no

 

 

 

Tilbake