Markering 22.juli 2021


Det er ti år siden terrorangrepet i 
Regjeringskvartalet og på Utøya. 

 

I år er det 10 år siden terrorangrepet i Regjeringskvartalet og på Utøya. Fra klokken 12 til 12:05 vil kirkeklokkene ringe over hele landet for å vise alle lokalsamfunn at kirken går i forbønn for de som er berørt. 
Lokalt ringes det med kirkeklokkene i Kragerø kirke og Sannidal kirke.
Kragerø kirke er åpen mellom kl. 12 og 13, og prest er til stede.
Sannidal kirke er åpen mellom kl. 20.30 og 22.00. Begge steder spilles meditativ musikk, det er anledning til lystenning, stillhet og ettertanke. 

Tilbake