Bli med på Diakonikonferansen i Grenland


23.-24. september kan du bli med vår ungdomsdiakon og andre fra Kragerø på to spennede konferansedager i Skien. Vi håper det kan bli inspirerende og nyttige dager og ikke minst får vi være sammen og høre mange dyktige foredragsholdere. 

Kragerø menighet har kjøpt en billettpakke på 10 billetter til denne konferansen og håper at likemange har lyst å være med.  

Vi trenger også noen frivillige sjåfører til disse dagene så om du har anledning til å kjøre så gi gjerne beskjed om det ved påmelding. 

Har du spørsmål eller å ønsker å melde deg på? Ta kontakt med Sven Ludvigsen på 928 81 346.

Les mer om konferansen her: https://www.facebook.com/Diakonikonferansen-i-Grenland-103550491386531

 

 

Vi trenger også noen frivillige sjåfører til disse dagene så om du har anledning til å kjøre så gi gjerne beskjed om det ved påmelding. 

Meld deg på ved å sende en SMS med navn til Sven Ludvigsen på 928 81 346 eller e-post til sven.tarald.ludvigsen@kragero.kommune.no 

 

Programmet blir som følger:

Torsdag 23.september:

7.30                      Avreise fra Kragerø Kirke

8.30                       Registrering og kaffe

9.15                       Velkommen

9.45                       Åsne Gotehus Køhn, diakon i Sauherad og Nes: Diakoni - med røtter i livet

10.45                     Svein Schøgren, prostidiakon i Aust-Nedenes og styremedlem i UtsattMann.no: Når tro blir tvang

12.00                     Lunsj

13.00                     Tilja-teateret

13.15                     Eilev Erikstein, prostidiakon i Vest-Telemark og vinner av Diakoniprisen 2019: Soning, forsoning og nåde

14.15                     Berit Okkenhaug, pensjonert prest og lærer i sjelesorg: Frivillighet med røtter i troen

15.30                     Slutt  

 

Fredag 24.septmeber:

8.30                       Kaffe

9.00                       Marte Yri Evensen, daglig leder i Stiftelsen KRAFT: Åndelige vendepunkt og eksistensielle spørsmål

10.00                     Seminarer (velg en av disse to)                               

Lene Hopland Bergset, fagansvarlig i Kirkens SOS: Hvorfor velge livet?                               

og Inger Johanne Bolstad, prosjektleder i diakoni i Den norske kirke, Kristiansand: Eksistensiell og åndelig omsorg på sykehjem

11.00                     Tilja-teateret

11.15                     Lene Hopland Bergset, fagansvarlig i Kirkens SOS: Psykt normalt

12.00                     Lunsj

13.00                     Kjetil Klungland, foredragsholder og tidligere ambulansearbeider: Livskvalitet

14.00                     Sofasamtale

15.00                     Slutt

Konferanseavgiften inkluderer lunsj (baguett) torsdag og fredag i tillegg til kaffe.

 

 

Tilbake