LEDIG STILLING - KANTOR/KIRKEMUSIKER


Det er ledig 80 % fast stilling som kantor/kirkemusiker i Kragerø kirkelige fellesråd med tiltredelse 1.3.22, eller så raskt som mulig. Kragerø kommune har ca. 10.700 innbyggere, 5 sokn og tilhører Bamble prosti. Arbeidet vil foregå i Kragerø kommune med Skåtøy og Støle menigheter som hovedarbeidssted, samt Kragerø kapell som brukes mye til gravferdsseremonier.

 

 

Trosopplæringsarbeidet er en sentral oppgave i Den Norske Kirke.

Det forventes at alle medarbeidere er med og bidrar i dette viktige arbeidet.

Orgelet i Skåtøy kirke er det best bevarte Hollenbach-orgelet i Norge. Opprinnelig bygget i 1888. Orgelet gjennomgikk en stor restaurering i 2011 og er tilbakeført, så nært som, i sin originale stand.

Støle kirke har et større elektronisk orgel i tillegg til et 4 stemmers pipeorgel.

Søknadsfrist: 20.01.2022 

Arbeidsgiver: Kragerø kirkelige fellesråd

Sted: Kragerø

Stillingstittel: Kantor/kirkemusiker

Stillinger: 1

Heltid / Deltid: Deltid

Ansettelsesform:Fast

Stillingsprosent: 80

Webcruiter-ID: 4464104158

Arbeidsoppgaver

 • Planlegging og gjennomføring av gudstjenester, kirkelige handlinger og institusjonsandakter i samarbeid med prest/stab.  
 • Inspirere til et variert og bredt musikalsk uttrykk i gudstjenesten og i menighetenes øvrige musikkliv, konserter etc.  
 • Ansvar for barnekor og musikkarbeid.  
 • Være med å videreutvikle sang og musikklivet som en del av arbeidet med å bygge menighet.  
 • Ansvar for tilsyn og vedlikehold av kirkenes orgel og øvrige instrumenter.
Kvalifikasjoner
 • Fortrinnsvis utdanning i samsvar med Tjenesteordning for kantorer, eventuelt kirkemusikere med annen relevant utdannelse/realkompetanse/kirkemusikalsk utdanning.  
 • Søkere må mestre et vidt spekter av musikalske uttrykksformer.  
 • Ønskelig med dirigenterfaring fra barne-/ungdoms-/og voksenkor.
 • Søkere må beherske norsk muntlig og skriftlig godt.  
 • Den som tilsettes må være medlem av Den norske Kirke.  
 • Den som tilsettes skal utføre sin tjeneste i samsvar med Den norske kirkes ordninger.  

 

Personlige egenskaper
 • Initiativrik, inspirerende, kontaktskapende, fleksibel, løsningsorientert og beslutningsdyktig.  
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team.  
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt.
Andre opplysninger om stillingen:
 • Lønn i henhold til gjeldende tariffbestemmelser.  
 • Pensjonsordning i KLP.  
 • Politiattest må fremlegges før tilsetting, jf. kirkelovens §29.  
 • Den som tilsettes må ha førerkort og disponere egen bil.

Tilbake