Kirkeklokkene ringer for Ukraina


Kirkeklokkene i flere av kommunens kirker vil søndag 13. mars ringe i syv minutter fra kl. 13 for å markere solidaritet med menneskene som lider på grunn av krigen i Ukraina. 

 

Søndag klokken 13 ringer mange av landets kirkeklokker for menneskene som lider på grunn av krigen i Ukraina. Den norske kirke og Norges Kristne Råd står bak oppfordringen.

– Russlands invasjon av Ukraina har sjokkert en hel verden. Det berører oss alle, også som menigheter og som nasjonalt kirkelig fellesskap i Norge. Vi vil markere solidaritet med dem som lider i Ukraina og dem som flykter fra krigens redsler. Dette vil vi markere kommende søndag i våre bønner og ved å ringe med kirkeklokkene, sier preses i Den norske kirke Olav Fykse Tveit.

Tilbake