Jubileumsbok Sannidal kirke


Det er i år 250 år siden Sannidals hvitmalte kirke ble tatt i bruk. I anledning jubileet er det gitt ut en bok med tittelen "Sannidal kirke og menighet gjennom 850 år".

 

Det er i år 250 år siden Sannidals hvitmalte kirke ble tatt i bruk. I anledning jubileet er det gitt ut en bok med tittelen "Sannidal kirke og menighet gjennom 850 år". Jubileumsboka kan kjøpes på Menighetskontoret i Sannidal (Kirkestua) og i Sannidal kirke, eller ved henvendelse til Kirkekontoret i Kragerø.

Pris: kr. 300.
Ved kjøp av 2 eller flere bøker er prisen kr. 250 pr. stk.

Menighetskontoret i Sannidal er åpent mandag og torsdag kl. 8 -15.
Kontakttelefon for henvendelser vedr. boka: 416 33056

Tilbake