Gravferd


Kragerø kirkelige fellesråd sørger for at kirkegårdene i kommunen forvaltes og driftes i henhold til Gravplassloven og dens forskrifter. Som ansvarlig gravplassmyndighet yter vi tjenester til hele kommunens befolkning, uavhengig av tro, livssyn eller kulturell bakgrunn.

 

Kragerø kirkelige fellesråd sørger for at kirkegårdene i kommunen forvaltes og driftes i henhold til Gravplassloven og dens forskrifter. Som ansvarlig gravplassmyndighet yter vi tjenester til hele kommunens befolkning, uavhengig av tro, livssyn eller kulturell bakgrunn.

Tilbake