Nå er det din tur...til å bli konfirmant!


PÅMELDING INNEN 20.august 2022!


Til deg som er 14 år eller som skal begynne i 9.klasse til høsten. Du inviteres til å bli konfirmant i en av våre fem kirker våren 2023! Påmelding her på denne nettsiden.   

Kirkelige handlinger - konfirmasjon - konfirmantpåmelding.

 

Hva er konfirmasjon?

Konfirmasjonstiden er en opplæringstid som Den norske kirke tilbyr alle 9. klassinger som døpt. De som av ulike grunner ikke er døpt ønsker vi også velkommen til å delta i konfirmasjonsforberedelsen, med tanke på å døpes før konfirmasjonen. (Reglene i Den norske kirke forutsetter at de som skal konfirmeres er døpt). Konfirmasjonstiden er med andre ord en opplæringstid som følger av det at vi i vårt kirkesamfunn praktiserer barnedåp. Ettersom det ikke er så lett å formidle ting til et spedbarn, tilbyr derfor kirken undervisning om kristen tro litt senere i livet.

 

Her blir det mulighet til å lære mer, reflektere litt over hva en selv mener, og forhåpentligvis ha det gøy sammen! I en større sammenheng er jo også konfirmasjonen en måte å markere overgangen fra barn til voksen på. Konfirmasjonstiden avsluttes med en festgudstjeneste (konfirmasjonen) hvor vi ber for hver enkelt konfirmant og markerer det flotte som hver av dem representerer.

 

Tilbake