ABBA-fever


Koret ANGELS fyller 20 år og feirer med ABBA-forestilling i Hellekirken, lørdag 18. november 2022, kl. 18.00. Fri entre. Kollekt. 

 

Tilbake