Juletrefest i Hellekirken onsdag 4.januar 2023


Velkommen til juletrefest i Hellekirken onsdag 4. januar 2023, kl. 17.30! Korene synger, det er andakt ved Harald Gulstad, bevertning, utlodning, godteposer til barna og gang rundt juletreet.

 

Tilbake