Urnenedsettelse/askespredning


Urnenedsettelse

Tidspunkt for urnenedsettelse avtales med gravplassforvalteren. Pårørende tar kontakt med Kragerø kirkelige fellesråd og avtaler hvilken grav som skal brukes, samt tid og sted for urnenedsettelsen.
Når urnenedsettelsen skal finne sted, møter pårørende opp ved graven. En ansatt ved kirkegården bringer urnen med seg til gravstedet, som på forhånd er gjort klart til nedsettelsen.
Hvis man ønsker at en prest eller en representant fra begravelsesbyrå skal delta ved urnenedsettelsen, må dette avtales på forhånd. Urnenedsettelse kan også skje uten pårørende til stede.

Pårørende har ikke anledning til å bli med på urnenedsettelse hvis urnen skal settes ned i anonym grav.

Det skal være en ansatt fra Kragerø kirkelige fellesråd til stede ved urnenedsettelsen. Det kan ikke være urnenedsettelse utenfor ansattes ordinære arbeidstid.

Askespredning

Askespredning er et alternativ til gravlegging. Statsforvalteren i Vestfold og Telemark kan gi tillatelse til dette etter søknad fra en pårørende som har fylt 15 år. Statsforvalteren kan også tillate askespredning hvis det kan dokumenteres at avdøde ønsket dette. Foreldre kan få tillatelse til å spre asken etter avdøde barn under 18 år.
Hvis man har valgt askespredning, er det ikke mulig å sette opp gravminne med navn og dato på kirkegården. Det er heller ikke anledning til å dele asken ved at den spres på ulike steder, eller ved at en del gravlegges og en annen del spres for vinden eller i havet.

 

 

Tilbake