Kirkevalg 2023


10.-11. september 2023 er det valg på nye menighetsråd.Det er fem kirkesokn i Kragerø, og fem nye menighetsråd som skal velges. Flere av rådene har allerede mange navn på sine lister, mens andre gjerne skulle ønske at flere ville engasjere seg. Som medlem i menighetsrådet har du stor innflytelse på de lokale oppgavene og utfordringene i din kirke. Bli med!

 

 

Tilbake