Ledige stillinger som kantor/kirkemusiker


 

Kragerø kirkelige fellesråd 

Postboks 128, 3791 Kragerø 

 

Kantor/kirkemusiker  

 

Det er ledig 100 % fast stilling som kantor/kirkemusiker i Kragerø kirkelige fellesråd, med tiltredelse medio september 2023. Kragerø kommune har ca. 10.300 innbyggere, 5 sokn og tilhører Bamble prosti. Fellesrådet har totalt 3 stillinger innenfor kirkemusikk. 

Arbeidet vil foregå i Kragerø kommune med hovedarbeidssteder i Kragerø kirke og Kragerø kapell. 

Det må regnes med sporadiske tjenester i andre sokn i kommunen. 

Trosopplæringsarbeidet er en sentral oppgave i Den Norske Kirke. Det forventes at alle medarbeidere er med og bidrar i dette viktige arbeidet. 

 

Orgelet i Kragerø kirke er et svært godt bevart Hollenbachorgel fra 1886. Orgelet er mekanisk med 23 stemmer, to manualer og pedal. Orgelet ble restaurert i 1994. Kragerø kirke har også et bra flygel av merke Yamaha og et cembalo bygget av Arnfinn Nedland. 

Også Skåtøy kirke i Kragerø kommune har et godt Hollenbach-orgel.  

Sannidal kirke fikk i 2022 vigslet nytt mekanisk orgel bygget på prinsipper fra Hollenbach. Orgelet ble bygget av Grønlunds orgelbyggeri AB i Sverige. 

 

 

Arbeidsoppgaver: 

-Planlegging og gjennomføring av gudstjenester, kirkelige handlinger og institusjonsandakter i samarbeid med prest og øvrig stab 

-Inspirere til et variert og bredt musikalsk uttrykk i gudstjenesten og i menighetenes øvrige musikkliv, konserter etc. 

-Være med å videreutvikle sang- og musikklivet som en del av arbeidet med å bygge menighet 

-Musikalsk ansvarlig for Kragerø kantori. 

-Samarbeide med lokale musikkutøvere for deltakelse i gudstjenester og kirkelige handlinger. 

-Delta aktivt i skole-kirke samarbeidet 

-Delta i stabsmøter og andre relevante møter 

-Ansvar for tilsyn og vedlikehold av kirkens orgel og øvrige instrumenter 

 

 

Kvalifikasjoner: 

-Fortrinnsvis utdanning i samsvar med Tjenesteordning for kantorer, eventuelt kirkemusikere med annen relevant utdannelse/realkompetanse/kirkemusikalsk utdanning. 

-Beherske et bredt spekter av ulike stilarter og musikalske uttrykksformer. 

-Bred erfaring med korvirksomhet 

-Erfaring med musikalsk arbeid med barn og unge 

-Søkere må beherske det norske språket godt, både muntlig og skriftlig 

-Erfaring med gudstjenestepraksis i Den norske kirke 

-Den som tilsettes må være medlem av Den norske Kirke og utføre sin tjeneste i samsvar med Den norske kirkes ordninger. 

 

 

Personlige egenskaper: 

-Initiativrik, inspirerende, fleksibel, løsningsorientert og beslutningsdyktig. 

-Kontaktskapende og menighetsbyggende 

-Evne til å arbeide selvstendig og i team 

-Personlig egnethet tillegges stor vekt 

 

 

 

 

 

Vi tilbyr: 

-En interessant stilling i et godt arbeidsmiljø 

-Kontorplass i Kragerø kirke og på kirkekontoret som er 100 meter fra kirken 

-Lønn i henhold til gjeldende tariffbestemmelser. 

-Pensjonsordning i KLP. 

 

Annet: 

-Det fremlegges barneomsorgsattest før tilsetting, jf. trossamfunnsloven §20. 

-Den som tilsettes må ha førerkort kl. B og disponere egen bil, mot utbetaling av  

km-godtgjørelse 

 

Nærmere opplysninger om stillingen kan rettes til kirkeverge Anne-Mette A. Bamle, tlf: 918 10 148 eller sokneprest Pål Wirkola, tlf: 482 18 313 

Søknaden må sendes elektronisk. Se www.kirkejobb.no  

 

Søknadsfrist 10.4.23 

 

Tilbake