Salmekveld i fastetiden


Onsdag 8. mars 2023, kl. 18.30 er det salmekveld i Sannidal kirke.

 

Salmekvelden har tittel «Fra krybben til korset». Det er fokus på salmer i fastetiden, den tiden i kirkeåret som vi er inne i nå. Det er tidligere sokneprest i Sannidal, Mecky Wohlenberg, som står for salmekvelden. Med seg har han Kjølebrønd blåsegruppe, menighetskoret Laudate og Robert Czyz, som står for egne musikalske innslag.  Det blir mange kjente salmer denne kvelden, og god anledning til å delta i sangen.

Vel møtt i Sannidal kirke onsdag 8.mars, kl. 18.30!

 

Tilbake