KIRKEVALG 2023


Kunngjøring av valgliste og supplerende nominasjon.

Ved valg til menighetsråd i Helle, Kragerø, Levangsheia, Sannidal og Skåtøy sokn, er det én godkjent valgliste i hvert sokn: Nominasjonskomiteens liste.

Listene er lagt ut på menighetskontorene og er publisert her på hjemmesiden. 

Det er anledning til supplerende nominasjon. Dette innebærer at fem medlemmer som har stemmerett i soknet, kan gå sammen om å fremme tilleggskandidater til valglisten. Frist for å levere forslag er kl. 12 den 15.mai 2023. Underskrevet forslag leveres det enkelte menighetsråd, eller sendes menighetskontor@kragerokirkene.no

 

Nominasjonskomiteens lister til Kirkevalget 2023

Helle sokn.

 1. Bjørn Vidar Bråthen
 2. Lill Kristin Eckholdt
 3. Oddgeir Jenset
 4. Ingrid Ervik Austad
 5. Birger Korssund Nilsen
 6. Hilde Kristoffersen
 7. Trond Ola Kilnes
 8. Roar Thorsen
 9. Britt Claudine Fagernes Bauthler

 

Kragerø sokn.

 1. Olav Andreas Drevland
 2. Inger Brunsvik
 3. Bernt Andreas Grøgaard
 4. Bente Elise Lieberg
 5. Jostein Sørensen
 6. Ragna Irene Tangen
 7. Åse Lauritsen
 8. Anne Braanaas Carding
 9. Einar Solbekk
 10. Kari Simonsen Langlo
 11. Rannveig Hamsaas Berge

 

Levangsheia sokn.

 1. Jarle Tonstøl
 2. Vigdis Hødnebø
 3. Anders Daland
 4. Anita Johannessen
 5. Elisabeth Johnsen
 6. Trond-Arild Johannessen
 7. Reidar Tveit

 

Sannidal sokn.

 1. Øyvind Barland
 2. Lisbeth Helene Fjellheim
 3. Trond Stensvold
 4. Anne Mette Bufjell Humlestad
 5. Ole Tommy Nyland
 6. Lasse Svendsen
 7. Eva Margrethe Pietschmann
 8. Nils Jul Lindheim
 9. Sigrunn Lundstrøm
 10. Kari Wastøl Nyland

 

Skåtøy sokn.

 1. Anette Walle Sivertsen
 2. Grethe Ellegård Olsen
 3. May Elin Gundersen
 4. Elin Strøm Larsen
 5. Drude Heidi Halvorsen Nygaard
 6. Randi Marie Roer
 7. Arnfinn Jensen
 8. Jonn Arvid Thorsen

Tilbake