Kirkevalget - du kan forhåndsstemme fra 10. august


Ved Kirkevalget 2023 skal det velges menighetsråd og 7 leke medlemmer til bispedømmeråd og Kirkemøte.

Digital forhåndsstemming og fysisk forhåndsstemming: 

 

 

Digital forhåndsstemming

Det vil være anledning til å forhåndsstemme digitalt i perioden 10. august – 6. september. Det gjør du ved å gå inn på www.kirkevalget.no

 

Fysisk forhåndsstemming

Rådhuset i Kragerø, Rådhusgata 5, 3770 Kragerø:

på torsdager i perioden 10. august - 7. september 2023, kl. 11.00 – 15.00.

Skåtøy kirke, Skåtøyveien, 3780 Skåtøy: Søndag 13. august 2023 kl. 12.30 -13.30.

Kragerø kommunes administrasjonsbygg, Ytre Strandvei 15, 3770 Kragerø:

Torsdag 31. august 2023, kl. 15.00 – 20.00.

Sannidal kirke, Gamle Sørlandske, 3766 Sannidal:

Torsdag 31. august 2023 kl. 15.00 – 20.00.

Søndag 3. september 2023, kl. 12.00 – 13.00.

Tilbake