Nasjonal forhåndsstemmedag i Kirkevalget


Torsdag 31. august er det forhåndsstemming til Kirkevalget i hele landet, mellom kl. 15 og 20. Her i Kragerø kan du forhåndsstemme i Kragerø kommunes administrasjonsbygg, Ytre Strandvei 15, Kragerø eller i Sannidal kirke, Gamle Sørlandske, Sannidal.

Er du medlem i Den norske kirke, har folkeregistrert adresse i et sokn og er 15 år eller eldre i 2023, har du stemmerett i kirkevalget.

Minner også om at det er anledning til å forhåndsstemme digitalt, fram til onsdag 6.september kl. 15. Gå inn på www.kirkevalget.no 

Bruk stemmeretten!

 

I tillegg til den nasjonale forhåndsstemmedagen er det følgende anledninger til å forhåndsstemme: På Kragerø rådhus torsdag 31. august og torsdag 7. september, mellom kl. 11 og 15, samt i etterkant av gudstjenesten i Sannidal kirke søndag 3. september - mellom kl. 12 og 13. 

 

Tilbake