Valg på nye menighetsråd.


Disse stiller til valg på nye menighetsråd i de fem kirkesokna i Kragerø:

 

Nominasjonskomiteens lister til Kirkevalget 2023

Helle sokn.

 1. Bjørn Vidar Bråthen
 2. Lill Kristin Eckholdt
 3. Oddgeir Jenset
 4. Ingrid Ervik Austad
 5. Birger Korssund Nilsen
 6. Hilde Kristoffersen
 7. Trond Ola Kilnes
 8. Roar Thorsen
 9. Britt Claudine Fagernes Bauthler

Kragerø sokn.

 1. Olav Andreas Drevland
 2. Inger Brunsvik
 3. Bernt Andreas Grøgaard
 4. Bente Elise Lieberg
 5. Jostein Sørensen
 6. Ragna Irene Tangen
 7. Åse Lauritsen
 8. Anne Braanaas Carding
 9. Einar Solbekk
 10. Kari Simonsen Langlo
 11. Rannveig Hamsaas Berge

Levangsheia sokn.

 1. Jarle Tonstøl
 2. Vigdis Hødnebø
 3. Anders Daland
 4. Anita Johannessen
 5. Elisabeth Johnsen
 6. Trond Arild Johannessen
 7. Reidar Tveit

Sannidal sokn.

 1. Øyvind Barland
 2. Lisbeth Helene Fjellheim
 3. Trond Stensvold
 4. Anne Mette Bufjell Humlestad
 5. Ole Tommy Nyland
 6. Lasse Svendsen
 7. Eva Margrethe Pietschmann
 8. Nils Jul Lindheim
 9. Sigrunn Lundstrøm
 10. Kari Wastøl Nyland

Skåtøy sokn.

 1. Anette Walle Sivertsen
 2. Grethe Ellegård Olsen
 3. May Elin Gundersen
 4. Elin Strøm Larsen
 5. Drude Heidi Halvorsen Nygaard
 6. Randi Marie Roer
 7. Arnfinn Jensen
 8. Jonn Arvid Thorsen

Tilbake