Juletrefest i Hellekirken!


Velkommen til juletrefest i Hellekirken, onsdag 3. januar 2024 - kl.17.30!

 

Korene i Hellekirken synger. Andakt. Gang  rundt juletreet. Servering, godteposer og utlodning! Små og store hjertelig velkommen!

Tilbake