Kystpilegrim - foredrag i Hellekirken 9.juni 2024


Pilegrimsruter er blitt stadig mer populært de siste årene. Men pilegrimsruter langs kysten har ennå ikke dukket opp. Dette ønsker sokneprest Harald Gulstad på Helle å gjøre noe med.

 

Utgangspunktet hans er at folk før moderne tid måtte bruke havet og vannveiene som ferdselsårer. Dermed tenker han at disse «veiene» kan være aktuelle som pilegrimsruter i dag.

- Et eksempel kan være en rute fra Sannidal kirke til Olavskirken i Bamble, via Eidet i Kjølebrønd og Skåtøy, sier Gulstad, uten at han har gått så nøye inn i et slikt opplegg.

Selve foredraget vil være en blanding av kirkehistorie og teologi samt litt om pilegrimsfenomenet generelt.

Med på samlingen blir også organist Robert Czyz som vil ha musikalske innslag sammen med sin datter Jagoda.

 

Tilbake