Menighetsrådet Sannidal


Valg til menighetsråd gjøres for fire år om gangen, og valget gjennomføres parallelt med valg til kommunestyre og fylkesting.

 

 

2019-2023

Leder
Øyvind Barland
Kjølebrøndsveien 1174, 3766 Sannidal
35 98 95 35 – 977 38602
oyvind@bkd.no

 

Nestleder
Kari Lien
Listrandveien 5 , 3766 Sannidal
915 73774
kari.z.lien@gmail.com

 

Rådsmedlem/Representant til fellesrådet
Trond Stensvold
Kloppkjærveien 34, 3766 Sannidal
909 48079
trondstensvold@hotmail.com

 

Rådsmedlem
Kari Wastøl Nyland
Krokenveien 44, 3766 Sannidal
984 33866
kari.wastol.nyland@gmail.com

 

Rådsmedlem
Sigrunn Lundstrøm
Kloppkjærveien 50, 3766 Sannidal
971 90904

 

Rådsmedlem
Aslaug Mattson
Kjølebrøndsveien 68, 3766 Sannidal
986 38728
aslaug.mattson@kragero.kommune.no

 

 

Sokneprest
Sigrid Thordardottir
Fregattveien 29, 3967 Stathelle
457 87278
prest.sannidal@kragerokirkene.no

 

Sekretær
Kari Skarvang er sekretær for menighetsrådet
35 98 94 61 – 416 33 056
sannidal@kragerokirkene – kari.skarvang@hotmail.com

 

Valgte varamedlemmer
Kate Kilen, Solstadbakken 6, 3766 Sannidal
905 98393 – jakilen@online.no

Anne Synnøve Grønstad, Heglandsveien 29, 3766 Sannidal
481 37674 – an-syn@online.no

Nils Jul Lindheim, Lindheimsveien 6, 3766 Sannidal
416 76366     –  lindheim@online.no

Tilbake