Årsmøte Sannidal


Grunnet korona har det ikke blitt holdt noe årsmøte for Sannidal menighet denne våren. Men søndag 2. mai – rett i etterkant av gudstjenesten – legges årsmelding og regnskap fram. Det blir anledning til kommentarer og spørsmål.

 

 

I tillegg blir sak om justert gudstjenesteordning lagt fram. Kirkemøtet vedtok i 2019 ny ordning for hovedgudstjeneste, og Sannidal menighet skal justere sin ordning slik at den er innenfor de nye bestemmelsene. Menighetsrådet ønsker å beholde sin lokalt utformede syndsbekjennelse, og må da søke biskopen om dette.

Velkommen til gudstjeneste søndag 2. mai kl. 18.00 – og til årsmøte/menighetsmøte i etterkant.

Tilbake