Kontaktinformasjon


Kragerø kirkelige fellesråd

Adresse: Torvgata 7, 3770 Kragerø - se kart
Telefon:
35 98 63 61 / 35 98 63 64
Kontortid: kl. 08.00 - 15.00
Epost:
postmaster@kragerokirkene.no

Kirkeverge - Kragerø kommune

Anne-Mette Bamle

91810148

Send e-post

Kantor - Kragerø

Robert Carding

97573065

Send e-post

Kantor - Sannidal og Helle

Robert Czyz

99271514

Send e-post

Kirketjener - Kragerø

Torgeir Dahl

41759919

Send e-post

Prost - Bamble prosti

Trond Engnes

41453591

Send e-post

Sokneprest - Helle og Skåtøy

Harald Saanum Gulstad

99724054

Send e-post

Fung. kirkeverge/prostesekretær

Bertha Gautefall Hiis

35986363

40477336

Send e-post

Kirketjener og kirkegårdsarbeider - Kragerø

Brynjulf Johansen

95111400

Send e-post

Kirketjener og kirkegårdsarbeider - Kragerø

Svein Jonny Blankenberg Larsen

47303127

Send e-post

Korleder - Helle

Sharlene Lia

45844685

Send e-post

Menighetsarbeider - Sannidal
Diakonmedarbeider - Kragerø

Sven Ludvigsen

92881346

Send e-post

Kirketjener og kirkegårdsarbeider - Sannidal

Palmar Moltu

92059259

Send e-post

Sokneprest - Kragerø og Levangsheia

Harald Magnus Monsen

90076544

Send e-post

Menighetspedagog - Kragerø og Skåtøy
Kantor - Levangsheia og Skåtøy

Jorunn Myre

90877081

Send e-post

Menighetssekretær - Kragerø kommune (alle 5 sokn)
Klokker - Sannidal

Kari Skarvang

41633056

Send e-post

sogneprest - Sannidal

Sigridur Thordardottir

45787278

Send e-post

Kirketjener og kirkegårdsarbeider - Skåtøy, Ospevika og øyene

Per Oddvar Ødegaard

48032342

Send e-post