Kontaktinformasjon


Helle menighet

Adresse: Rådyrveien 3790, Helle - se kart
Telefon:
35 98 63 61 / 35 98 63 64
Kontortid: kl. 08.00 - 15.00
Epost:
postmaster@kragerokirkene.no

Kantor - Sannidal og Helle

Robert Czyz

99271514

Send e-post

Sokneprest - Helle og Skåtøy

Harald Saanum Gulstad

99724054

Send e-post

Korleder - Helle

Sharlene Lia

45844685

Send e-post

Kirketjener - Helle

Jørund Skarvang Olsen

95052369

Send e-post

Menighetssekretær - Kragerø kommune (alle 5 sokn)
Klokker - Sannidal

Kari Skarvang

41633056

Send e-post

Menighetsarbeider - Helle

Natalia Vakulina

47671760

Send e-post