Kontaktinformasjon


Kragerø menighet

Adresse: Kirkegata 1, 3770 Kragerø - se kart
Telefon: 
35 98 63 61 / 35 98 63 64
Kontortid: kl. 08.00 - 15.00
Epost:
postmaster@kragerokirkene.no

Kantor - Kragerø

Robert Carding

97573065

Send e-post

Kirketjener - Kragerø

Torgeir Dahl

41759919

Send e-post

Kirketjener og kirkegårdsarbeider - Kragerø

Brynjulf Johansen

95111400

Send e-post

Kirketjener og kirkegårdsarbeider - Kragerø

Svein Jonny Blankenberg Larsen

47303127

Send e-post

Menighetsarbeider - Sannidal
Diakonmedarbeider - Kragerø

Sven Ludvigsen

92881346

Send e-post

Sokneprest - Kragerø og Levangsheia

Harald Magnus Monsen

90076544

Send e-post

Menighetspedagog - Kragerø og Skåtøy
Kantor - Levangsheia og Skåtøy

Jorunn Myre

90877081

Send e-post

Kirketjener og kirkegårdsarbeider - Kragerø

Kim Haakon Myrland

95874592

Send e-post

Menighetssekretær - Kragerø kommune (alle 5 sokn)
Klokker - Sannidal

Kari Skarvang

41633056

Send e-post