Kontaktinformasjon


Kragerø menighet

Adresse: Kirkegata 1, 3770 Kragerø - se kart
Telefon: 90 73 31 56 / 90 74 28 26

Kontortid: kl. 10.00-14.00

Epost: postmaster@kragerokirkene.no

Prost - Bamble prosti

Trond Engnes

41453591

Send e-post

Kirketjener og kirkegårdsarbeider - Kragerø

Brynjulf Johansen

95111400

Send e-post

Kirkegårdsarbeider-kirketjener Kragerø

Martin Pepdonovic

97918536

Send e-post

Menighetssekretær - for alle 5 sokn i kommunen
Klokker - Sannidal

Kari Skarvang

41633056

Send e-post

Diakonal menighetsarbeider

Monica Green Wirkola

95069950

Send e-post

Sokneprest - Kragerø og Skåtøy

Pål Wirkola

48218313

Send e-post

Menighetspedagog

Heidi Annett Wächter

91388466

Send e-post