Kontaktinformasjon


Kragerø menighet

Adresse: Kirkegata 1, 3770 Kragerø - se kart
Telefon: 90 73 31 56 / 90 74 28 26

Kontortid: kl. 10.00-14.00

Epost: postmaster@kragerokirkene.no

Kantor - Kragerø

Robert Carding

97573065

Send epost

Kirketjener - Kragerø

Torgeir Dahl

41759919

Send epost

Prost - Bamble prosti

Trond Engnes

41453591

Send epost

Kirketjener og kirkegårdsarbeider - Kragerø

Brynjulf Johansen

95111400

Send epost

Kirketjener og kirkegårdsarbeider - Kragerø

Svein Jonny Blankenberg Larsen

47303127

Send epost

Sokneprest - Kragerø og Levangsheia

Harald Magnus Monsen

90076544

Send epost

Menighetssekretær - for alle 5 sokn i kommunen
Klokker - Sannidal

Kari Skarvang

41633056

Send epost