Kontaktinformasjon


Levangsheia menighet

Adresse: Støleveien 3, 3788 Stabbestad - se kart
Telefon:
 90 73 31 56 / 90 74 28 26
Kontortid: kl. 10.00-14.00
Epost:
postmaster@kragerokirkene.no

Kirketjener - Levangsheia

Trond Arild Johannessen

90778967

Send epost

Sokneprest - Kragerø og Levangsheia

Harald Magnus Monsen

90076544

Send epost

Menighetssekretær - for alle 5 sokn i kommunen
Klokker - Sannidal

Kari Skarvang

41633056

Send epost