Kontaktinformasjon


Levangsheia menighet

Adresse: Støleveien 3, 3788 Stabbestad - se kart
Telefon:
 90 73 31 56 / 90 74 28 26
Kontortid: kl. 10.00-14.00
Epost:
postmaster@kragerokirkene.no

Prost - Bamble prosti

Trond Engnes

41453591

Send e-post

Sokneprest - Helle og Levangsheia

Harald Saanum Gulstad

99724054

Send e-post

Kirketjener - Levangsheia

Trond Arild Johannessen

90778967

Menighetssekretær - for alle 5 sokn i kommunen
Klokker - Sannidal

Kari Skarvang

41633056

Send e-post