Kontaktinformasjon


Sannidal menighet

Adresse: Gamle Sørlandske 23, 3766 Sannidal - se kart
Telefon: 
35 99 21 97 
Kontortid: kl. 08.00 - 15.00
Epost:
 menighetskontor@kragerokirkene.no 

Kantor - Sannidal og Helle

Robert Czyz

99271514

Send e-post

Menighetsarbeider - Sannidal
Diakonmedarbeider - Kragerø

Sven Ludvigsen

92881346

Send e-post

Kirketjener og kirkegårdsarbeider - Sannidal

Palmar Moltu

92059259

Send e-post

Menighetssekretær - Kragerø kommune (alle 5 sokn)
Klokker - Sannidal

Kari Skarvang

41633056

Send e-post