Kontaktinformasjon


Sannidal menighet

Adresse: Gamle Sørlandske 23, 3766 Sannidal - se kart
Telefon: 90 73 31 56 / 90 74 28 26 
Kontortid: kl. 10.00-14.00
Epost: menighetskontor@kragerokirkene.no 

Kantor - Sannidal og Helle

Robert Czyz

99271514

Kirketjener og kirkegårdsarbeider - Sannidal

Svein Jonny Blankenberg Larsen

47303127

Send e-post

Menighetssekretær - for alle 5 sokn i kommunen
Klokker - Sannidal

Kari Skarvang

41633056

Send e-post

Sokneprest - Sannidal

Sigridur Thordardottir

45787278

Send e-post

Menighetspedagog

Heidi Annett Wächter

91388466

Send e-post