Kontaktinformasjon


Sannidal menighet

Adresse: Gamle Sørlandske 23, 3766 Sannidal - se kart
Telefon: 90 73 31 56 / 90 74 28 26 
Kontortid: kl. 10.00-14.00
Epost: menighetskontor@kragerokirkene.no 

Kantor - Sannidal og Helle

Robert Czyz

99271514

Send epost

Kirketjener og kirkegårdsarbeider - Sannidal

Palmar Moltu

92059259

Send epost

Menighetssekretær - for alle 5 sokn i kommunen
Klokker - Sannidal

Kari Skarvang

41633056

Send epost

Sokneprest - Sannidal

Sigridur Thordardottir

45787278

Send epost