Kontaktinformasjon


Skåtøy menighet

Adresse: Skåtøyveien 93, 3780 Skåtøy - se kart
Telefon: 90 73 31 56 / 90 74 28 26
Kontortid: kl. 10.00-14.00
Epost: postmaster@kragerokirkene.no

Menighetssekretær - for alle 5 sokn i kommunen
Klokker - Sannidal

Kari Skarvang

41633056

Send e-post

Sokneprest - Kragerø og Skåtøy

Pål Wirkola

48218313

Send e-post

Menighetspedagog

Heidi Annett Wächter

91388466

Send e-post

Kirketjener og kirkegårdsarbeider - Skåtøy, Ospevika og øyene

Per Oddvar Ødegaard

48032342

Send e-post