Kontaktinformasjon


Skåtøy menighet

Adresse: Kirkegata 1, 3770 Kragerø - se kart
Telefon: 
35 98 63 61 / 35 98 63 64
Kontortid: kl. 08.00 - 15.00
Epost:
postmaster@kragerokirkene.no

Sokneprest - Helle og Skåtøy

Harald Saanum Gulstad

99724054

Send e-post

Menighetspedagog - Kragerø og Skåtøy
Kantor - Levangsheia og Skåtøy

Jorunn Myre

90877081

Send e-post

Menighetssekretær - Kragerø kommune (alle 5 sokn)
Klokker - Sannidal

Kari Skarvang

41633056

Send e-post

Kirketjener og kirkegårdsarbeider - Skåtøy, Ospevika og øyene

Per Oddvar Ødegaard

48032342

Send e-post