INFORMASJON OM GRAVLEGGING, KREMASJON, GRAVPLASSER OG GRAVMINNER

 

Mange følelser melder seg i møte med død og gravferd. De som står nærmest må også forholde seg til en rekke praktiske, juridiske og økonomiske spørsmål. I løpet av kort tid må det blant annet tas valg for seremoni, gravferdsform og hvor gravlegging skal finne sted. Vi vil her prøve å informere om noen viktige forhold som det er bra å kjenne til for gravferd.

Ser mer på en av disse linkene: 

Rettigheter og plikter 

Feste av grav - gravleie

Gravminne

Sletting av grav

Vedtekter gravplasser - Kragerø 

 

Bråten kirkegård

Bråten kirkegård ligger på Kalstad, avkjøring fra Bråteveien.

Les mer

 

Sannidal kirkegård

Sannidal kirkegård 

Les mer

 

Langøy kirkegård

Langøy kirkegård 

Les mer

 

Ospevika kirkegård

Ospevika kirkegård

Les mer

 

Kragerø kirkegård

Kragerø kirkegård på Kalstad..

Les mer

 

Jomfruland kirkegård

Jomfruland kirkegård ligger i hjertet av eikeskogen og ble opprettet i år 2000. Da hadde Velforeningen i mange år jobbet for å få dette til...

Les mer

 

Skåtøy kirkegård

Skåtøy kirkegård 

Les mer